Irányelvek

A Kék Erdő Alapítvány elkötelezett az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának alapértékei, az érintett lakossággal szembeni elszámoltathatóság (AAP) keretrendszer, a szexuális kizsákmányolás és visszaélés megelőzése és a humanitárius elvek mellett.

A Kék Erdő Alapítvány elkötelezett a Globális Humanitárius Platform által jóváhagyott partnerségi elv és az ENSZ-főtitkár szexuális kizsákmányolással és visszaélésekkel szembeni védelemre vonatkozó különleges intézkedésekről szóló közleménye szerinti szabványok mellett.

A Kék Erdő Alapítvány nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést senkivel vagy csoporttal szemben faj, bőrszín, nem, szexuális irányultság, nem, nemi identitás, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyon, egészségi állapot, fogyatékosság, születés alapján. , életkor vagy egyéb állapot.

A Kék Erdő Alapítvány nem vett részt tiltott gyakorlatokban, terrorista tevékenységekben vagy szankciókban, és nem vádolták velük. Sem a Kérelmező, sem képviselői nem szerepelnek az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának konszolidált szankciós listáján vagy az Egyesült Nemzetek Globális Piacterének szállítói jogosultsági listáján.