Debreceni Kék Erdő Tehetségkör

Úgy gondolom, hogy kérdezni csak azt tud, aki már legalább egy picit is tud a témához. Egészen addig, amíg nem tudunk többet a témáról, csak kételyeink vannak. Ezzel egyetértesz?
Ezért döntöttem úgy, hogy összeírom azokat a kérdéseket, amelyeket feltennél, ha többet tudnál az otthonoktatásról, a magántanulóságról és a tanulócsoportokról, ami 2020-tól tehetségkör a Kék Erdőben. De talán akkor is hasznos lesz ez a lista, ha vannak kérdéseid. Ha még van kérdésed az alábbiakon túl is, akkor írj nekünk: kekerdoalapitvany@gmail.com vagy keress meg minket Facebookon!

tehetsegkor

 1. Ki lehet magántanuló, mi az az egyéni munkarend?

  A magántanulói státusz jogutódja, jelentős eltérésekkel. Az egyéni munkarend iránti kérelmet a szülőnek kell benyújtania az Oktatási Hivatal (OH) felé. Nincs nyilvános kritériumrendszer, de az eddigi tapasztalatok. és az OH tájékoztatója alapján a rendszeres külföldi tartózkodás vagy külföldre utazás, az élsportólóság, a mindennapi bejárást akadályozó útviszonyok, illetve az iskolába való bejárást megakadályozó egészségi állapot lehet elfogadható indok. Sajnos az, hogy a gyermeknek nem optimális a mai magyar közoktatás, nem elegendő indok a magántanulósághoz.Az OH a kérelmet elbírálja, és hoz egy határozatot. Ha a Határozat tartalma nem elfogadható a családnak, akkor (fellebbezési lehetőség hiányában) közigazgatási per indításával támadhatja meg azt. Azonban a közigazgatási perben csak azt vizsgálhatják, hogy az elbírálás menete megfelelt-e az előírásoknak. Tartalmi, szakmai döntés felülbírálatára nincs jogalapjuk. Az irányadó jogszabály itt érhető el: Nkt. 45.§ (5) (6) Az Oktatási Hivatal tájékoztatója pedig itt érhető el: Tájékoztató.

 2. Mit jelent az egyéni tanrend?

  “Egyéni tanrend.” Ez a közkeletű elnevezése az Nkt 55§-a által szabályozott lehetőségnek. Eszerint: „Az igazgató a tanulót … felmentheti – a szakmai képzés kivételével – az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Ha a kérelem az összes tanórai foglalkozás alóli felmentésre irányul, akkor a 45. § (6) bekezdése szerinti eljárást kell lefolytatni. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi.” Ez elég pontosan és (kivételesen) érthetően leírja a tudnivalókat. Szerencsére elég tág mozgásteret ad az igazgatónak a döntésben.

 3. Mit tud nyújtani a tehetségkör?

  Egy olyan közösséget, ahol a gyermek megkapja számára azokat a fejlesztéseket és foglalkozásokat, amik az iskolai időbe nem férnek bele, vagy nem elérhetőek (esetleg nem tudja biztosítani az iskola). Az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerekek számára kihívást jelenthet egy egy vizsgára való felkészülés, gyógypedagógiai támogatást kaphatnak. Szervezünk számukra tehetség gondozást, ugyanis a tehetséggondozási programok nagyon szűk körnek elérhetőek és SNI-s gyerekek nagyon ritkán jutnak be ezekbe a körökbe. Mi megadjuk számukra azt a lehetőséget, hogy elmélyülhessenek azokban a témákban, amik őket valóban érdeklik és tehetségesek benne. Egyéni is igény szerint kiscsoportos formában elérhető ez a szolgáltatás nálunk tehetségfejelsztő és gyógypedagógusok részvételével. Nem csak tehetség gondozó programunk van hanem tanulás támogatás is.

 4. Követjük-e a tantervet a tanulástámogatás során?

  Igen, a NAT mentén alakítjuk ki a foglalkozásainkat úgy, hogy minden gyermeknek egyéni tantervet készítünk. Azt tartjuk fontosnak, hogy olyan módszerekkel tanítsuk a gyermeknek az új ismereteket, amelyek annyira érdekesek, hogy nem a fegyelmezéssel megy el az idő, hanem valódi tanulással.

 5. Milyen módszerekkel tanulnak a gyerekek?

  Mindenfélével, ami működik és hatásos. Hiszünk abban, hogy a hagyományos módszerek ugyanolyan jól felhasználhatóak, mint az alternatív pedagógia eszközei. De fontos figyelni az egyensúlyra. Legfőbb ihletet Mária Montessori adta, mert hiszünk abban, hogy a gyermekek önálló életre nevelése, a természetes eszközök saját kezű elkészítése és az egyszerű, gyermekközpontú nevelés elsődleges kell legyen.

 6. Mi van akkor, ha  a magántanulóság vagy egyéni munkarend nem működik?

  A magántanulóság és az egyéni munkarend nem való mindenkinek. Ez is teljesen rendben van. Érdemes azonban felfedeznünk magunkban, hogy vajon miért is nem való? Mi az, ami miatt nem érezzük ezt közel. Sokat segíthet ez a felismerés abban, hogy helyesen ítéljük meg a gyermek iskolai tapasztalatait. Sokan menekülnek vagy kényszerülnek a magántanulói státuszba vagy egyéni munkarendbe úgy, hogy az ezzel együttjáró körülményeket nehezen élik meg. Érdemes az iskolával megtartani a kellemes kommunikációt, a pozitív kapcsolatot, mert szükség lehet rájuk.

 7. Kaphat-e fejlesztést a gyerekem akkor is, ha nincs SNI státusza, szakszolgálatos papírja?

  Igen. Természetesen a tehetségkörünk mindenki számára nyitott.

 8. Hogyan kell jelentkezni?

  A gyermek a tankötelezettségét egy iskolában teljesíti, ahol megítélik neki a magántanuló státuszt, egyéni munkarendet. Ide fognak járni vizsgázni. Hozzánk ezen az oldalon tudtok bejelentkezni a programjainkra. A kontakt óráink Debrecenben a Szenzoroskertben érhetőek el, de igény szerint digitális formában is megvalósulhat a mentorálás, a jelszavunk, hogy megoldjuk!

 9. A Debreceni Kék Erdő Tehetségkörben csak sérült / SNI gyerekek lesznek?

  Nem. A gyermekeink, diákjaink a többségi általános iskolai rendszert nehezen tudják elfogadni, érzékenyek, kritikusan gondolkodnak, esetleg impulzívak, szabad gondolkodásúak. Ebből a szempontból sajátos nevelési igényűek, mert nem átlagosak. De ez nem jelenti azt, hogy bármilyen neurológiai tünetük, panaszuk lenne. Mi igény szerinti neveléssel, gondoskodással fordulunk feléjük, és értjük, hogyan működnek. Értjük, hogy az önfejűség, az akaraterő és a logikai képességeik hasznosak lehetnek egy inspiráló környezetben, míg ezek hátrányosak egy átlagos iskolai közegben. Vannak azonban olyan jelentkezőink is, akik szenzorosak, magasan funkcionáló autisták illetve más, ezekhez hasonló idegrendszeri problémával, magatartászavarral, disz- vagy egyéb nehézséggel küzdenek. Ezért is ragaszkodunk a kislétszámhoz, a gyógypedagógiai mentoráláshoz, a fejlesztő pedagógus és egyéb szakemberek állandó jelenlétéhez.

 10. Mit kaphat a gyereked a Tehetségkörben?

  Elfogadást, odafigyelést, szeretetet és egy olyan szemlélet módot, ami megkönnyíti számára a mindennapok kihívásait is. Megtanulja a saját felelősség jelentését, az érzelmeinek a feldolgozását és
  természetesen a tudásanyag élményszerű elsajátítását. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeink ne csupán időnként találkozzanak “más” gyerekekkel, hanem folyamatosan indíthassunk projekteket, amik a szociális érzékenyítést célozzák, fejlesztik a gyermekek érzelmi intelligenciáját és megküzdési stratégiákat adnak a diákok kezébe, hogy felnőttként is tudják majd, hogyan kell és lehet embertársainkhoz megértéssel, segítséggel fordulni. Ilyenek például a családi napjaink, táboraink, erdei iskolai napok vagy a szenzoros foglalkozásaink, élmény programjaink.

Várunk Szeretettel Titeket! Jelentkezzetek ITT vagy keressetek minket az elérhetőségeinken.